o mnie
MEDIA
KSIĄŻKI
Wysokogórski alfabet
Tragedie górskie
Polskie naj...
Odkrywamy świat
NAUKA
FOTOGRAFIE
LINKI
   
 


Piszę książki geograficzne, edukacyjne i naukowe.

Jestem autorem i współautorem wielu książek:

100 najpiękniejszych krajobrazów Polski 1996 Wyd. Grupa Image (współautor)M.Więckowski, K.Ostaszewska i in. 1997, Pomorze Wschodnie. Przewodnik dla aktywnych  Wyd. Geocenter, Warszawa W. Lewandowski, M. Więckowski 1997, Wysokogórski alfabet ABC Future, WarszawaM. Więckowski 1998 Tragedie górskie ABC Future, WarszawaM. Więckowski 2000, Polska księga rekordów  Podsiedlik-Raniowski i s-ka, PoznańM. Więckowski 2001 Polskie naj... Podsiedlik-Raniowski i s-ka, Poznań 

www.polskienaj.plM. Więckowski 2006 Polskie naj... Publicat, Poznań (VI wydanie)

www.polskienaj.plM. Więckowski 2002 Odkrywamy świat, cz.1 wraz z CD-ROM, WSiP WarszawaM. Więckowski 2003 Odkrywamy świat, cz. 2 wraz z CD-ROM, WSiP WarszawaM. Więckowski 2006 Odkrywamy świat, cz.1 wraz z CD-ROM, WSiP Warszawa, wyd.V zmienioneM. Więckowski 2006 Odkrywamy świat, cz.2 wraz z CD-ROM, WSiP Warszawa, wyd. IV zmienioneM. Więckowski 2006 Odkrywamy świat, cz.3 wraz z CD-ROM, WSiP Warszawa, wyd.I

Najnowsze wydania Odkrywamy świat:

M. Więckowski 2007 Odkrywamy świat, cz.1, cz.2, cz.3 wraz z CD-ROM, WSiP Warszawa


NAUKA Jestem też autorem i współautorem książek naukowych, m.in.:

M.Więckowski 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicnzych, Prace Geograficzne 195 IGiPZ PAN Warszawa, 231 s.

G.Wecławowicz i in. 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne 207 IGiPZ PAN Warszawa, 224 s.

P.Śleszyński, J.Bański, M.Degórski, T.Komornicki, M.Więckowski 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne 211 IGiPZ PAN Warszawa, 284 s.

J.L.Caccomo (red) 2007, Tourisme et frontieres, Harmattan, Paris